No Featured Image

Historia och nutid – allt återupprepar sig

Sundsvall, julafton 1888.Samma år hade hela centrala staden stått i lågor varpå 9000 personer blivit hemlösa. Den gamla norrländska trädstaden helt utplånad. Samma år började återuppbyggnaden av den stad som kom att bli den ståtligaste i Norrland. Allt byggdes i sten, därav namnet Sundsvalls stenstad. Denna julafton för 122 år sedan annonserar en Herr P.F…. Read more »