Olympiastadion i Berlin väcker känslor

Olympia stadion i Berlin byggdes av Hitlerregimen inför de olympiska spelen 1936. Här lät Hitler öppna spelen  och arenan användes till olika propagandaspektakel. På 2000-talet gjordes en omfattande renovering bland annat tillkom ett tak som täcker läktarna. Stilmässigt ser arenan fortfarande ut som den gjorde 1936. Idag har den plats för 74 244 åskådare.

Komprimerad 1900-tals historia

Knappast någon annanstans i världen kan man på en så liten ytan som Berlin så tydligt känna det centrala i 1900-talets historia. Det nazistiska och fachistiska Europa under 30-40-talen och det Kalla krigets brutala uppdelning mellan kommunism i östblocket och kapitalismen i väst. Två politiska motsatsideologier som fått fotfäste i samma land på en ytterst komprimerad yta. Den stora byggnaden på bilden är Herman Görings luftfartsministerium som Hitler-regimen lät uppföra under 1930-talet. Framför ser man resterna av Berlinmuren som en symbol för den sovjetiska sfär som tagit halva Europa i besittning och som höll östblocket i ett järngrepp under 40 år.

Diktaturens högborg

Här satt för mindre än 20 år sedan män av diktaturen och upprätthöll ordningen i vad man kallade en demokratisk folkrepublik. Men det krävdes 91 000 anställda i säkerhetsministeriet och 189 000 informatörer ute i samhället för att bevaka statens intressen.

Jag talar så klart om östtyska DDR och dess säkerthets/övervakningsapparat Stasi. Detta är Ministeriet för statssäkerhets huvudkontor i Östberlin, ett enormt komplex på flera kvarter. Huset på bilden där högste chefen Erich Mielke huserade är nu ett museum och öppet för allmänheten.

Inredningen i flera rum, bland annat chefens, är kvar med möbler och apparatur. Det är som att gå rakt genom bioduken på någon gammal spionfilm från 1970-talet när man vandrar mellan rummen där Stasi-männen tillbringade sina arbetsdagar. Innanför Mielkes enorma kontor kan gå in i en del av hans privata lägenhet som lät byggas åt honom. Här ser man säng och tv, längre in ett stort badrum.

Erich Mielkes arbetsbord.

Efter murens fall 1989 har det uppdagats att Stasi hade ett stort antal spioner också i Västtyskland och faktiskt ända in i det svenska socialdemokratiska partiet och Sveriges regering.

Ska nya röster sjunga…

Sångerna om frihet,
om rättvisa och fred,
sångerna om folket,
som aldrig kan slås ner,
sångerna om kärlek,
som aldrig kan för stummas,
ska nya röster sjunga,
ska nya röster sjunga.

Så segrar inte döden,
fast åren har sin gång.
Så stannar inte tiden.
Den börjar bara om.
För sångerna om livet,
som aldrig kan för stummas,
ska nya röster sjunga,
ska nya röster sjunga.

Ur Mikael Wiehes ”Ska nya röster sjungas”. Bild av Berlinmuren.