No Featured Image

Kunglig boning?

Framtida kunglig boning? Nej inte just i Ekotemplet men i intilliggande Haga slott. Just nu håller man på för fullt med att bygga stängsel runt slottet och på så vis göra halva parken oåtkomlig för allmän beskådan. Här ska nämligen Kronprinsessan Bernadotte och prins Ockelbosonen bo i framtiden. Taggar Ekotemplet, Hagaparken, Haga slott, Bernadotte, kronprinsessan