No Featured Image

Barndomens stad

Var är detta? Staden finns numera bara i mina minnen. Den hette Elbo och låg någonstans i Jämtland. Där fanns utbygd lokaltrafik i form av ett pendeltågsnät. Där fanns vackra stenhus, stationer, ett höghus, en bangård och lastcentral. Där fanns folk och bilar. Staden byggde jag upp runt min modelljärnväg i vårt hobbyrum. Idag packade… Read more »