No Featured Image

En katedral likt en landsortskyrka

Jag var i Trondheim får någon vecka sedan och med Nidarosdomen i minnet är Härnösands domkyrka inte mycket att komma med. Men precis som Nidarosdomen är också Härnösands domkyrka en katedral, om än lite mindre, faktiskt den minsta i Sverige. Det hade lika gärna kunnat vara vilken landsortskyrka som helst. Vacker är den i alla… Read more »