Landar på det stora fastlandet

Vi sitter på ett flyg och är redo för landning. Utanför fönstret ser man åkrar, skogar, berg och en flod som slingrar sig genom landskapet. Floden är Vltava, bebyggelsen Prags förorter och landet Tjeckien. Vi ska landa på det stora fastlandet kallat europeiska kontinenten. Bilder från Prag kommer inom kort. Jag kommer att skildra en annan sida av staden, den sida som vittnar om det Prag som byggdes under kommunisttiden.