I en av världens få äkta skogar

Ja, det finns faktiskt inte många skogar i världens som är opåverkad av människan. De flesta skogar kan i stort sätt klassas som odlingsmarker. Jag var i alla fall i dagarna i en äkta urskog. Belägen efter väg 331 mellan Timrå och Graninge, kallad Vällingsjö urskog.Turen börjar lugnt och stillsamt genom en fantastiskt vackert mossig granskog. Så vackert att jag häpnar faktiskt. Känslan av äkta opåverkad skog upplever man inte ofta. Det är närmast som i en saga eller film. Gamla träd ligger efter marken.

Mossa överallt. Flera hundra år gamla granar och tallar. Små myrar. Överallt så frodigt att det kunde ha varit en regnskog. Kuperat, urskogen ligger på och runt ett berg i 400-500 meters klassen, skogen är variationsrik, floran enorm.

Continue reading ”I en av världens få äkta skogar”