Roadtrip Montenegro

Read More
Montenegro

Montenegro september 2014

Landet som tillhörde Jugoslavien 1918 till 2006 (2003-2006 Serbien-Montenegro) och det sista land som lämnade unionen, 11 år efter det jugoslaviska krigets slut 1995. Sedan 2006 är landet självständigt. Till ytan är landet lite större än Skåne men inrymmer en stor variation av natur, till största delen kuperad. Och klimatet varierar kraftigt mellan kust och inland. Här är bilder från en Roadtrip i landets inre delar.

Montenegro

Montenegro
Zastava, Jugoslaviska bilar.

Ett forna turistparadis

Landet är, i västeuropeisk jämförelse, rätt fattigt och det märks på många olika sätt. Under Titos kommunistiska era var Montenegro (då del av Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien) ett välbesökt turistland. Men i och med unionens sönderfall under krigen på 199o-talen dog denna helt ut. Nu har turisterna börjat hitta hit igen, främst från östeuropeiska länder. Det känns som att detta är ett annalkande turistland av stora mått.

Biogradska Gora
Nationalparken Biogradska gora där ädellövskogar övergår i barrskog.

Continue reading ”Roadtrip Montenegro”

Olympiastadion i Berlin väcker känslor

Olympia stadion i Berlin byggdes av Hitlerregimen inför de olympiska spelen 1936. Här lät Hitler öppna spelen  och arenan användes till olika propagandaspektakel. På 2000-talet gjordes en omfattande renovering bland annat tillkom ett tak som täcker läktarna. Stilmässigt ser arenan fortfarande ut som den gjorde 1936. Idag har den plats för 74 244 åskådare.

Komprimerad 1900-tals historia

Knappast någon annanstans i världen kan man på en så liten ytan som Berlin så tydligt känna det centrala i 1900-talets historia. Det nazistiska och fachistiska Europa under 30-40-talen och det Kalla krigets brutala uppdelning mellan kommunism i östblocket och kapitalismen i väst. Två politiska motsatsideologier som fått fotfäste i samma land på en ytterst komprimerad yta. Den stora byggnaden på bilden är Herman Görings luftfartsministerium som Hitler-regimen lät uppföra under 1930-talet. Framför ser man resterna av Berlinmuren som en symbol för den sovjetiska sfär som tagit halva Europa i besittning och som höll östblocket i ett järngrepp under 40 år.

Diktaturens högborg

Här satt för mindre än 20 år sedan män av diktaturen och upprätthöll ordningen i vad man kallade en demokratisk folkrepublik. Men det krävdes 91 000 anställda i säkerhetsministeriet och 189 000 informatörer ute i samhället för att bevaka statens intressen.

Jag talar så klart om östtyska DDR och dess säkerthets/övervakningsapparat Stasi. Detta är Ministeriet för statssäkerhets huvudkontor i Östberlin, ett enormt komplex på flera kvarter. Huset på bilden där högste chefen Erich Mielke huserade är nu ett museum och öppet för allmänheten.

Inredningen i flera rum, bland annat chefens, är kvar med möbler och apparatur. Det är som att gå rakt genom bioduken på någon gammal spionfilm från 1970-talet när man vandrar mellan rummen där Stasi-männen tillbringade sina arbetsdagar. Innanför Mielkes enorma kontor kan gå in i en del av hans privata lägenhet som lät byggas åt honom. Här ser man säng och tv, längre in ett stort badrum.

Erich Mielkes arbetsbord.

Efter murens fall 1989 har det uppdagats att Stasi hade ett stort antal spioner också i Västtyskland och faktiskt ända in i det svenska socialdemokratiska partiet och Sveriges regering.

På andra sidan floden

Budapest är en delad stad. Faktum är att det ursprungligen fram till slutet av 1800-talet var två städer – Buda och Pest. Detta är Buda, stadshalvan dit turisterna inte tar sig. Pest är stadens kommersiella centrum, det är där alla butiker ligger, kommersen, de pampiga monumenten och gatorna. I Buda bakom de den vackra medeltida slottskullen ligger stadsdelen som påminner om att Budapest också är en stad i det forna Östeuropa.