Skånska korsvirkeshus

Read More
Korsvirkeshus i Viken

Korsvirkestraditionen är utbredd i Skåne. Traditionen kommer från tiden fram till 1658 då Skåne, Halland och Blekinge var danskt. I Danmark var korsvirkesmetoden ett mycket vanligt sätt att bygga på. Liksom i grannlandet Tyskland, delar av Polen, Belgien, Frankrike och Storbritannien. Bilden överst är på ett hus i Viken, Höganäs.

Gård vid Arild med vy över Skälderviken
Gård vid Arild på Kullahalvön med vy över Skälderviken.

Korsvirkeshus i Skåne och Halland

Korsvirkeshus kan man hitta i hela Skåne och delar av Halland, alltså det forna östra Danmark. Men denna byggnadsstil är allra vanligast sydväst om den så kallade ”skånska diagonalen” som sträcker sig från Bjärehalvön i nordväst till norra Österlen i sydost. Det är också i detta område det utpräglade skånska åker- och slättlandskapet breder ut sig.

Korsvirkeshus i Arild

Hallands nordligaste korsvirkeshus

I området norr om diagonalen, som är mer skogigt, är timrade hus vanligare. Innan den stora rivningsvågen på 1960-70-talen stod faktiskt Halmstad i Halland, näst Ystad, för den högsta andelen korsvirkeshus i tätort i Sverige. Men 60-70 procent av dessa revs tyvärr. (Källa: Hallandsposten) Hallands nordligaste hus av denna typ ska tydligen ligga i Varberg. (Källa: Hallandsnyheter) Enstaka upplagor finns ännu längre norr- och österut i Sverige, på Gotland till exempel (som också tillhört Danmark).

Korsvirkeshus Korsvirkeshus
Korsvirkeshus i Falsterbo.

Continue reading ”Skånska korsvirkeshus”

Skåne och arkitekturen

Skåne har en, för Sverige, säregen arkitektur

Här bygger man och har historiskt byggt i tegel och lera för att de stora slätternas brist på skog inte varit möjligt att bygga i trä. Och Skåne är det som mest tydligt att landskapet varit en del av Danmark. Både städer, byar och gårdar på landsbygden har mer av dansk karraktär än svensk. Tätorterna är täta med krokigt gatunät. Husen är låga.

Korsvirkeshus

Korsvirkeshus som är vanliga i Danmark och övriga norra delen av den europeiska kontinenten finns också i Skåne. Här är bilder från Lunds gamla stadskärna. Ystad i sydligaste Skåne har Sveriges största bestånd av korsvirkeshus, jag hade tänkt ta en tur dit i dag med vädrets makter ville något annat.

Se inlägg från Ystad >

Kamera: Canon EOS 5D Mark II (bild 1-3) iPhone 5s (bild 4). Objektiv: EF 24-70mm 1:2.8

Bornholm, en pärla i Östersjön

Jag fick av min kära fästmö, en present till Bornholm. Denna danska lilla ön sydväst om Skåne, som rent geografiskt egentligen borde ha tillhört Sverige då den ligger närmare svenska kusten. Men nu är den dansk och väl är väl det. Det danska gemytet har väl inte ungått någon och arkitekturen får vem som helst att trivas, eller ölen. Tuborg varje dag.
Bornholm uppvisar något exotiskt. En blandning av kargt och frodigt, kullar och slätter, stränder och klippor. Solen skiner för det mesta. Klimatet är mildare här än i andra delar av Danmark. Allt är gammalt, husen, kullerstensgatorna, gårdarna.

Utsikt från Hammerhus på nordligaste delen av Bornholm
Lilla pittoreska Gudhjem på Bornholms östsida