Korsvirkeshusen i Halmstad

Read More
Korsvirkeshus i Halmstad

Färdas man med bil eller annat färdmedel från Helsingør, som jag var i i veckan, kan man tydligt se de danska kulturella influenserna även på andra sidan sundet. I Helsingborg är det uppenbart att arkitekturen och gatunätet har fått sin struktur under dansktiden. Inslagen av korsvirkeshus och tegelhus är påfallande. Vi fortsätter norrut. Samma känsla infinner sig i orterna uppefter Kullahalvön. Viken, Höganäs, Mölle och i Ängelholm. På Bjärehalvön i viss mån i Torekov och i hög grad i Båstad. På andra sidan Hallandsåsen där Halland tar vid fortsätter samma känsla i Laholm, som fortfarande har den medeltida stadsstrukturen kvar. Men norr om Laholm börjar sakta arkitekturen ändra karaktär.

Korsvirkeshusen i Halmstad

I Halmstad får vi på vår färd norrut den sista förnimmelsen av den danska arkitekturen. För att illustrera detta följer här bilder på de mest anmärkningsvärda husen i Halmstad, de med tydligast dansk karaktär. Det finns ett relativt stort antal korsvirkeshus i Halmstad, ett av Sveriges största bestånd faktiskt, innan rivningarna härjade på 1960-70-talen i de svenska städerna. Läs mer om korsvirkeshus >

Korsvirkeshus i Halmstad

Brooktorpsgården Halmstad
Brooktorpsgården, ett av staden äldsta hus. Från 1700-talet.

Korsvirkeshus
Drottning Kristinas passage.

Korsvirkeshus
Korsvirkeshus från 1700-talet som en gång i tiden var ett sjukhus. Nu inryms här Värdshuset Tre Hjärtan.

Halmstad
Vallgatan ger en känsla av hur gatorna i Halmstad såg ut på 1500-talet. Här och var längs gatan kan man se rester av den gamla fästningsvallen som gick runt Halmstad.

Halmstad
Mellgrenska huset, Korsvirkeshus från 1700-talet, som ursprungligen stod där ett EPA-varuhus skulle byggas i samband med ”centrumsaneringen” på 1960-talet. Huset återuppbyggdes på denna plats 1983.

Halmstad
Sydowska huset, 1700-tals hus på Storgatan. I förgrunden Kirstens Munks hus, från 1619 och ett av stans äldsta hus.

Korsvirkeshus i Halmstad
Hus från 1700-talet där idag konditoriet Skånskan huserar.

Continue reading ”Korsvirkeshusen i Halmstad”

Skånska korsvirkeshus

Read More
Korsvirkeshus i Viken

Korsvirkestraditionen är utbredd i Skåne. Traditionen kommer från tiden fram till 1658 då Skåne, Halland och Blekinge var danskt. I Danmark var korsvirkesmetoden ett mycket vanligt sätt att bygga på. Liksom i grannlandet Tyskland, delar av Polen, Belgien, Frankrike och Storbritannien. Bilden överst är på ett hus i Viken, Höganäs.

Gård vid Arild med vy över Skälderviken
Gård vid Arild på Kullahalvön med vy över Skälderviken.

Korsvirkeshus i Skåne och Halland

Korsvirkeshus kan man hitta i hela Skåne och delar av Halland, alltså det forna östra Danmark. Men denna byggnadsstil är allra vanligast sydväst om den så kallade ”skånska diagonalen” som sträcker sig från Bjärehalvön i nordväst till norra Österlen i sydost. Det är också i detta område det utpräglade skånska åker- och slättlandskapet breder ut sig.

Korsvirkeshus i Arild

Hallands nordligaste korsvirkeshus

I området norr om diagonalen, som är mer skogigt, är timrade hus vanligare. Innan den stora rivningsvågen på 1960-70-talen stod faktiskt Halmstad i Halland, näst Ystad, för den högsta andelen korsvirkeshus i tätort i Sverige. Men 60-70 procent av dessa revs tyvärr. (Källa: Hallandsposten) Hallands nordligaste hus av denna typ ska tydligen ligga i Varberg. (Källa: Hallandsnyheter) Enstaka upplagor finns ännu längre norr- och österut i Sverige, på Gotland till exempel (som också tillhört Danmark).

Korsvirkeshus Korsvirkeshus
Korsvirkeshus i Falsterbo.

Continue reading ”Skånska korsvirkeshus”

Skåne och arkitekturen

Skåne har en, för Sverige, säregen arkitektur

Här bygger man och har historiskt byggt i tegel och lera för att de stora slätternas brist på skog inte varit möjligt att bygga i trä. Och Skåne är det som mest tydligt att landskapet varit en del av Danmark. Både städer, byar och gårdar på landsbygden har mer av dansk karraktär än svensk. Tätorterna är täta med krokigt gatunät. Husen är låga.

Korsvirkeshus

Korsvirkeshus som är vanliga i Danmark och övriga norra delen av den europeiska kontinenten finns också i Skåne. Här är bilder från Lunds gamla stadskärna. Ystad i sydligaste Skåne har Sveriges största bestånd av korsvirkeshus, jag hade tänkt ta en tur dit i dag med vädrets makter ville något annat.

Se inlägg från Ystad >

Kamera: Canon EOS 5D Mark II (bild 1-3) iPhone 5s (bild 4). Objektiv: EF 24-70mm 1:2.8