Särdal i Halland

Read More
Särdal, Halland

Hallandskusten är varierad. I norr ett klippigt landskap med många vikar. Längre söderut, från Varberg, rätar kustlinjen ut sig och långa sandstränder tar vid. Här och var partier av sten och klippor igen på vägen söderut mot Halmstad. Vid Steninge en brokig kuststräcka av sten blandat med små stumpar av sandstrand.

Särdals strandängar

Vid Särdal mellan Steninge och Haverdal breder stora strandängar ut sig. Det öppna odlingslandskapet möter havet. Det gör det också mellan Falkenberg och Varberg. Söder om Haverdal är de forna flygsandsområdena och hedarna planterade med tallskog och så är det hela sträckan från Halmstad ner till Båstad där Skåne börjar.

Särdal, Halland