Petersvik och synen på kulturarvet

Read More
Petersvik, Sundsvall

Petersvik i Sundsvall och striden om kulturarvet

Petersvik är en av få bevarade kustnära 1800-tals idyller efter Sundsvallsfjärdens industritäta stränder. Här lät topparna inom Sundsvalls dåvarande näringsliv uppföra sina sommarvillor i trä och snickarglädje. I dag över ett sekel senare hotas hela området om utplåning. Kommunen vill i samarbete med SCA anlägga en kombiterminal där de gamla villorna i dag står. Den behövs för regionens utveckling sägs det. Och för att kunna överföra mycket av transporterna i regionen till järnväg istället för på landsväg med långtradare som i dag.

Bilden ovan: Vy över Petersvik i min gamla hemstad Sundsvall en kylig vinterdag.

Varför då ett sådant motstånd mot denna långsiktigt miljövänliga lösning för Sundsvallsregionen? I ett fungerande samhälle behöver ibland enskild egendom offras för att ge plats åt ”samhällsnyttig” infrastruktur. Men gränsdragningen är svår.

Måste Petersvik verkligen bevaras?

Frågan är komplex. För mig handlar Petersvik inte så mycket om områdets värde i sig, jag har för lite kunskap om det, utan om synen på kulturarvet i Sverige i stort, i nu- och dåtid. Finns det något annat europeiskt land där rivningar av gamla kulturmiljöer varit så vanliga som i Sverige? Bortsett Sovjetunionen, nej, jag tror inte det.

Rivningshysterin tog fart under efterkrigstiden. Andan i Sverige på 1940-70-talen bars upp av en framstegsoptimism utan tidigare skådat slag. Sverige var på språng mot framtiden. Vi hade klarat oss undan kriget och stod rustade på ett helt annat sätt än våra krigshärjade grannländer i Europa. Den ekonomiska tillväxten och inflyttningen till städerna var enorm. Bostadsbristen var ett faktum. Men någonstans på vägen mot framtidens Sverige gjordes en tankevurpa. Istället för att komplettera redan befintlig bebyggelse, rev man.

Continue reading ”Petersvik och synen på kulturarvet”

Långhuset – Miraklet i Viskan

Read More

Långhuset i Viskan, är ett mirakel i sig. Nu har det gjorts film som utspelar i och runt detta märkliga hus.

Rolf Lassgård i huvudroll

Filmen heter Miraklet i Viskan och har Rolf Lassgård, Ingvar Hirdwall och Lia Boysen som huvudrollsinnehavare med John O Olsson som regissör. Jag har besökt huset i omgångar och plåtat det. Här är ett axplock bilder från den lilla byn Viskan i Medelpad.

Viskan City
Välkommen till Viskan City

Långhuset i Viskan
Långhuset i Viskan

Film: Miraklet i Viskan

Filmen handlar om Bjarne och Malin som bor vid Ljungans strand. På andra sidan älven bor Bjarnes svärfar Halvar som Bjarne aldrig dragit jämt med. Den nu tjugoåriga konflikten bottnar i klassmosättningar, förflugna ord och arvsfrågor. En olycklig dag går Malin över älven för att förmå Halvar att borga för ett lån Bjarne vill ta. Filmen har premiär i mitten av april. Läs en artikel i Sundsvalls tidning >

Continue reading ”Långhuset – Miraklet i Viskan”

Bokskogar i Norrland och på nordligare breddgrader

Read More

Det slår mig, nu när jag bott i Skåne i 9 månader (efter 13 år i Norrland och 19 år i Stockholm), att bokskogarna som är vardagsmat här nere också finns på enstaka platser norrut. Faktiskt till och med i Norrland så långt upp som i Sundsvall.

Bok i Sundsvall

Partiet av bokar i slänterna på Norra berget i Sundsvall var något av det första jag utforskade när jag flyttade till Norrland hösten 2001. Jag fascinerades över att de klarade av det nordliga klimatet och att de hade växt sig någorlunda höga. Trots Sundsvalls förhållandevis milda klimat (för sin breddgrad) hinner inte ollonen mogna och träden kan inte föröka sig. Men det lär vara en tidsfråga med tanke på de klimatförändringar vi ser. Nedan tre bilder från den lilla dunge i Sundsvall som består av bok. Att kalla det bokskog är att ta i.


1. Bokar i slänten på Norra berget i Sundsvall. 2. Lummig lövskog i varmt läge i Sundsvall. 3. Bokar i Sundsvall.

Continue reading ”Bokskogar i Norrland och på nordligare breddgrader”