Sydsvenska ädellövskogar – numera grandominerade virkesåkrar

Read More
soderåsen

Bilden av Skåne är lummiga boklundar omgärdade av vajande fält, men hur sann är den? I realiteten är det faktiskt granen som dominerar här. Bilden ovan är från Söderåsen, Nordeuropas största skyddade ädellövskogsområde. Så här skulle skogen i hela Sydsverige naturligt ha sett ut.

Bokskog
En gammal bok i Helsingborgstrakten som fått växa sig stor

Monokultur av gran i hela Sydsverige
Granen har under hela 1900-talet favoriserats framför lövträden. Hela södra Götaland ligger inom det europeiska lövskogsbältet och här skulle de ädla lövträden varit skogsbildande om naturen fått bestämma. Men skogsbruket har dramatiskt förändrat förutsättningarna och en monokultur av gran har under lång tid urholkat den biologiska mångfalden. Men genom bokskogslagen/ädellövskogslagen 1974 förhindras skogsägare att ersätta sin befintliga ädellövskog med barrträd. Vid avverkning är skogsägaren skyldig att återplantera ädellövträd. Och eftersom det är dyrare att plantera ädellövträd utgår bidrag från staten till skogsägaren.

Hög andel bok i Skåne
70 procent av Sveriges bokskogsareal finns i Skåne och det finns fortfarande stora sammanhängande områden av bok här. Men av Skånes totala skogsareal utgörs 49 procent av granplanteringar, 25 procent av tall och resten av lövträd och ädla lövträd. 15 procent av dessa är björk, 13 procent bok och 5 procent ek. Liknande siffror hittar man andra jämförbara europeiska länder som också ligger inom lövskogsområdet. Se nedan.

Continue reading ”Sydsvenska ädellövskogar – numera grandominerade virkesåkrar”

Dalby Söderskog

Read More
IMG_3281

Färdades genom tid och rum till en uråldrig skog. Likt Fangornskogen i Sagan om ringen. En skog som lever sitt eget liv. Där människan är gäst. Jag talar om Dalby Söderskog utanför Lund, sedan 1918 nationalpark och Skånes första. En urskog trodde man då men det visade det sig att skogspartiet/dungen, för den är inte stor, var gammal igenväxt hagmark.

Nu har det gått snart hundra år sedan dess och skogen har fått växa fritt så gott som utan mänsklig påverkan. Träd har genom åren gallrats och almsjukan har gjort sitt. Men skogen har fått leva sitt eget liv. Och död ved får ligga kvar. Denna typ av orörda skogar är ytterst ovanliga här nere i syd, ja i norr också för den delen. Och det är en fröjd att få vandra i natur där människan fått stiga åt sidan.

Skrylleskogen
I anslutning till Dalby Söderskog ligger ett gäng naturreservat som tillsammans utgör Skrylleskogen, Rommelseåsens västligaste spets. Skrylleskogen är ett omtyckt rekreationsområde för lundaborna. Jag har inte haft glädjen att besöka hela området än, men det lär snart ske.

I Skrylleskogen pågår ett aktivt arbete med att återställa den lövskog som ursprungligen legat här. Under hela 1900-talet planterades gran på hela området. Men i omgångar har granarna fått ge vika i hårda stormar och Lunds kommun har beslutat att all barrskog på området långsiktigt ska ersättas med lövskog. Läs artiklar om detta i Sydsvenskan > Och här >

När våren har kommit längre ser jag fram emot att göra ett återbesök i skogen.

Odensjön – Söderåsen

Read More
Odensjön

Odensjön ligger på sydligaste delen av Söderåsen vid den lilla orten Röstånga. Söderåsen sträcker sig härifrån och ända upp till Åstorp. Högsta punkt är Kopparhatten som med sina 212 m.ö.h. är Skånes högsta. Söderåsen sägs vara Nordeuropas största sammanhängande ädellövskogsområde. Även om mars inte bjuder på särskilt mycket färgprakt är det fint här även nu innan blommor och lövsprickning. Vitsipporna har i alla fall börjat poppa upp. Sommartid är det underbart att vandra på Söderåsen. De stora bokarna med sina täta kronor bildar magnifika pelarsalar.

Se bilder från ett besök på Söderåsen i oktober >

Duvestubbe – första vitsippan

vitsippa

Så var det dags – årets första vitsippor. I Duvestubbe utanför Helsingborg bjöd bokskogen på en hel matta av vackra vita blommor. Så tidigt tycker jag som är van vid de sena vårarna i Norrland. I slutet av april kunde man på sin höjd få se vitsippor i Sundsvall, om snön hunnit smälta. Kika på bilder av äldre vitsippepremiärer >

Följ vitsippans vandring uppöver landet i Svenska fenologinätverkets Naturens kalender >

Kamera: iPhone 5s

Kullaberg och Mölle

Read More
Kullaberg

De böljande kullarna vi underbara Kullaberg, spetsen på Kullahalvön, där Öresund slutar och Kattegatt tar vid. Kullen skjuter i höjden från det platta slättlandskapet runt omkring, 187 m.ö.h som högst. Längst ut på udden ligger Kullabergs fyr från sent 1800-tal. Stora delar av Kullaberg täcks av frodig lövskog med ek, lind, ask, al och bok. Följ länsstyrelsen blogg om naturvårdsarbetet på Kullaberg > Norr om halvön ligger Skälderviken och Bjärehalvön, Skånes sista utpost mot Halland i norr.

Nedanför Kullen ligger den anrika semesterorten Mölle. Se fler bilder från Mölle >

Mölle
Mölle i oktober
Mölle
Mölle i mars
Mölle
Sommarhus i Mölle, oktober 2014

Se fler bilder och läs mer om Kullahalvön >

Bokskogar i Norrland och på nordligare breddgrader

Read More
IMG_4107

Det slår mig, nu när jag bott i Skåne i 9 månader (efter 13 år i Norrland och 19 år i Stockholm), att bokskogarna som är vardagsmat här nere också finns på enstaka platser norrut. Faktiskt till och med i Norrland så långt upp som i Sundsvall.

Bok i Sundsvall
Partiet av bokar i slänterna på Norra berget i Sundsvall var något av det första jag utforskade när jag flyttade till Norrland hösten 2001. Jag fascinerades över att de klarade av det nordliga klimatet och att de hade växt sig någorlunda höga. Trots Sundsvalls förhållandevis milda klimat (för sin breddgrad) hinner inte ollonen mogna och träden kan inte föröka sig. Men det lär vara en tidsfråga med tanke på de klimatförändringar vi ser. Nedan tre bilder från den lilla dunge i Sundsvall som består av bok. Att kalla det bokskog är att ta i.

Continue reading ”Bokskogar i Norrland och på nordligare breddgrader”